Showing all 2 results

Banner 9barista

William Playford, người sáng lập ra 9Barista và cũng là người trực tiếp thiết kế ấm pha cà phê 9Barista. Tất cả dựa trên kiến thức thiết kế động cơ phản lực mà ông ấy được đào tạo từ Cambridge và tình yêu với cà phê espresso.

William Playford cho rằng, động cơ phản lực và máy pha espresso có 3 điểm chung: Áp suất cao, nhiệt độ được kiểm soát và cơ khí chính xác. Nếu như ông ấy có thể thiết kế động cơ phản lực thì ông ấy cũng có thể thiết kế ra một thiết bị pha cà phê chất lượng cao với thiết kế mô phỏng động cơ phản lực.

Và thế là 9Barista ra đời! Thế giới có một ấm pha cà phê đặc biệt với thiết kế rất “phản lực”

Call Now Button