• Bạn không thể thêm "Dụng cụ nén cà phê bằng tay ROK phiên bản nâng cấp GC Espresso Maker - Made in U.K" vào giỏ hàng vì sản phẩm này hiện đã hết hàng.