Timemore Chestnut NanoS – Nâng cấp riêng dành cho Flair, ROK

3.550.000

Cân nhắc: Chỉ nên mua nếu bạn sử dụng pha các dụng cụ như Flair, ROK hay máy pha Espresso chuyên dụng.

TẠM HẾT

Call Now Button