Phễu lọc cà phê Hammer Wave 185 đồng đỏ làm thủ công bằng tay

2.990.000 1.990.000

Phễu lọc cà phê Hammer Wave 185 đồng đỏ làm thủ công bằng tay – một chiếc phễu lọc cà phê với thiết kế đặc biệt được thiết kế với cấu trúc 3 lỗ thoát, đáy phẳng. Sẽ cho bạn những ly cà phê pha theo phong cách Pour Over rất cân bằng và ổn định với những lần pha khác nhau.