Phễu lọc cà phê Hammer V60 đồng đỏ 01 làm thủ công

2.590.000 1.790.000

Phễu lọc cà phê V60 bằng đồng đỏ được làm thủ công với sự tỉ mỉ chính xác của các nghệ nhân đúc đồng