Phễu lọc cà phê đồng đỏ 102 thủ công Hammer – Hàn Quốc

2.990.000 1.990.000

Phễu lọc sứ đồng đỏ Hammer 102 được làm hoàn toàn thủ công với 3 lỗ thoát nước cho phép bạn thưởng thức ly cà phê cân bằng và chất lượng.