Miếng vải lọc cho bình Syphon

60.000

Bạn dùng 1 thời gian, miếng vải lọc của syphon sẽ đổi màu. Đó là lúc nên thay thế tấm vải lọc khác!

Đừng mua 1 tấm, mua hẳn 10 tấm thay cho ĐÃ 😀

Alo 091663110802439991244: Chúng tôi luôn có sẵn các phụ kiện pha chế của syphon.