Giấy lọc cà phê AeroPress (Micro-filters)

200.000

Giấy lọc cà phê AeroPress chuyên dùng cho phin cà phê pitong Aeropress, 1 túi có chứa 350 tấm giấy lọc, đủ dùng cho cả 1 năm.

Call Now Button