Bình đựng cà phê thủy tinh Timemore 600ml

400.000

Bình đựng Timemore 600ml – Toàn bộ bằng thủy tinh cùng nắp đậy ron cao su kín.

Một chiếc bình tiêu chuẩn để phục vụ cà phê cho bạn.

Call Now Button