Ấm rót trà và cà phê Hàn Quốc đồng đỏ làm thủ công 800ml Hammer S800

6.190.000

Ấm rót trà và cà phê Hammer S800 là sản phẩm được làm hoàn toàn thủ công. Có nghĩa là mỗi một chiếc ấm được làm ra đều khác nhau và tuyệt đối ĐỘC nhất

Out of stock

Call Now Button