9Barista | Ấm pha cà phê Espresso sản xuất tại Anh

15.000.000

Để tạo ra một dụng cụ pha cà phê espresso chất lượng hàng đầu cần ba thứ: áp suất cao, nhiệt độ được kiểm soát hoàn hảo và các bộ phận được chế tạo chính xác. Ba điều tương tự mà một động cơ phản lực cần có.

William Playford – người sáng chế 9Barista có hai niềm đam mê lớn trong đời; động cơ phản lực và cà phê espresso. Theo học ngành kỹ thuật máy bay phản lực tại Cambridge.

logo 9barista
Call Now Button